Certificering


ABE Tieleman BV gecertificeerd voor de volgende normen:

Jaarlijks vinden zowel interne audits door daartoe opgeleide interne auditoren plaats, als externe audits door de certificerende instelling. Ons KVGM-beleid kunt u downloaden aan de rechterzijde van deze pagina. Op deze pagina treft u verder per norm achtergrondinformatie aan en zijn aan de rechterzijde de certificaten en documenten te downloaden.

ISO 9001


Alle kwaliteit gerelateerde werkprocessen zijn vastgelegd onder de het certificaat ISO 9001. We zijn continu bezig om processen te vernieuwen en te verbeteren en mogen stellen dat we een goed en mooi kwaliteitssysteem hebben. Het betreft geen systeem omdat we het moeten, maar omdat we het willen! Ons certificaat kunt u hiernaast downloaden.

ISO 14001


ABE Tieleman BV heeft een gecertificeerd milieuzorgsysteem volgens de nieuwste ISO 14001-norm. Daarbij worden de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd. Belangrijke onderwerpen die binnen het milieuzorgsysteem zijn gebord hebben de focus op leiderschap, risicomanagement, goede communicatie en bewustwording. Ons certificaat kunt u hiernaast downloaden.

VCA**


Naast het feit dat al onze buitendienst medewerkers in bezit zijn van de benodigde vakdiploma’s en vaardigheidscertificaten zijn ze ook bezit van hun persoonlijke VCA-diploma. Middels onder meer toolboxen wordt het veiligheidsbewustzijn op niveau gehouden. Het spreekt voor zich dat we als firma ook VCA** gecertificeerd zijn. Ons certificaat kunt u hiernaast downloaden.